Nasze dzieła

Uwielbienie Przez Jej Serce

Jako wspólnota Przez Serce Maryi posługujemy w systematycznych, comiesięcznych Wieczorach Uwielbienia
z Eucharystią i Adoracją w centrum. Nabożeństwa uwielbieniowe z intencją uzdrowienia ducha i ciała gromadzą potrzebujących i spragnionych uzdrawiającej Miłości Boga.

Uwielbienie Przez Jej Serce

  • eucharystia
  • adoracja
  • modlitwa o uzdrowienie
  • indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
  • indywidualna kapłańska modlitwa wstawiennicza
  • muzyczne uwielbienie

Nabożeństwo 
Fatimskie

W odpowiedzi na wezwanie Maryi w Fatimie
rozpoczęliśmy w Sulisławickim Sanktuarium Nabożeństwo Fatimskie – Pierwsze Soboty Miesiąca.
Naszym pragnieniem jest wynagradzać, zawierzać siebie i świat Niepokalanemu Sercu Maryi.
Pragniemy inspirować innych i szerzyć to nabożeństwo na cały świat.

Modlitwa
o uzdrowienie

Przez Jej Serce modlimy się na 
comiesięcznych Nabożeństwach
Uwielbieniowych, jak i podczas
codziennych modlitw osobistych oraz 
wspólnotowo w czasie rekolekcji i dni
skupienia.

Modlimy się o łaskę życia
w uwielbieniu, o uzdrowienie duchowe
i fizyczne, o pokój i radość życia
wynikającą z Miłości i Wszechmocy Boga.

Muzyczne
uwielbienie

Poprzez muzykę i śpiew uwielbiamy
Żywego Boga na cyklicznych comiesięcznych
Nabożeństwach UWIELBIAM PRZEZ JEJ SERCE.

Posługujemy na terenie całej Polski organizując piękne wieczory uwielbienia Przez Jej Serce.

Wspieramy wspólnoty w inicjacji stałych nabożeństw uwielbieniowych współtworząc nowe ogniska Wspólnoty Przez Jej Serce.

Posługujemy muzycznie na rekolekcjach, konferencjach, akcjach ewangelizacyjnych.

Muzyka, filmy, fotografie, grafiki

Wyrażając nasz charyzmat tworzymy
muzykę uwielbieniową, filmy, fotografie, grafiki i dobre treści. Tworzymy, by dzielić się naszym osobistym doświadczeniem tego jak dobry jest Bóg. Tworzymy, by inspirować i motywować do nowego życia, by zmieniać ten świat na lepszy Przez Serce Maryi.

Media
społecznościowe

W tej przestrzeni propagujemy dobre
treści i dobre obrazy, tworzymy dobrą
społeczność. Do działań medialnych
o nieograniczonym zasięgu inspiruje nas
przekonanie, że świat potrzebuje prawdy
miłości Boga do człowieka.
Dziś większość ludzi ma zafałszowany obraz
Boga, co jest przyczyną wielu nieszczęść
i tragedii w wymiarze osobistym, rodzinnym,
narodowym i globalnym. Naszym
pragnieniem jest by pod przewodnictwem
Maryi głosić prawdę. W odpowiedzi na 
wezwanie Jezusa idźcie na cały świat.

Rekolekcje

Jesteśmy otwarci na świadectwo i głoszenie
w tematach:

Moc uwielbienia

Rozeznawanie

Maryja

Konferencje

Tworzymy i udostępniamy zapisy homilii z wieczorów uwielbienia
oraz konferencji z naszych rekolekcji.

Formacja Przez Jej Serce

Odkrywając Słowo Boże, literaturę mistyczną
i dzieła będące duchowymi skarbami Kościoła,
formujemy się, by dzielić się z Tobą fragmentami,
które najbardziej poruszyły nasze serca.

Maryja

poznaj Jej Serce odkryj kim jest
i co może dla ciebie uczynić…

Uwielbienie

poznaj stan, który zmienia wszystko

Rozeznawanie

żyj w prawdzie, miłości i szczęściu
odrzuć złudzenia, fałsz i lęk

To podstawowe narzędzia, za pomocą których głosimy
Królestwo Boże i Moc Uwielbienia.
Wszelkie działania pragniemy realizować
na poziomie profesjonalnym, najwyższym,
na jaki nas stać i jaki jest w naszym zasięgu.

Wierzymy, że przez Serce Maryi – Bóg
nieustannie nam błogosławi,
obdarowuje nas i wyposaża
we wszelki niezbędny potencjał, by żyć
Jego miłością, pasją i pełnią obfitości,
by Uwielbiać Go, głosić Jego Chwałę,
zbawczą miłość i wierność…
wierzymy, że przez Serce Maryi
Bóg rozpala nasze serca…