Reguły i zasady

Wspólnoty Przez Jej Serce

 1. Bóg kocha nas miłością bezwarunkową.
 2. W odpowiedzi na tą miłość pragniemy uwielbiać Boga.
 3. Naszym wzorem i nauczycielką uwielbiania Boga jest Maryja.
 4. Jako wspólnota przez ciągłą formację w duchu katolickim chcemy wzrastać w jedności z Trójjedynym Bogiem.
 5. Świadomi własnych słabości na wzór Maryi posłusznej Bogu, zachowujemy posłuszeństwo nauce Kościoła Katolickiego, duchownym opiekującym się wspólnotą oraz kierownikom duchowym i spowiednikom.
 6. Wdzięczni Bogu, Najlepszemu Ojcu, za dary i talenty, posługujemy we wspólnocie z miłości do Niego. Do wspólnoty przychodzimy, aby wnosić, dzielić się i służyć, nie stawiając ponad nią zysków czy zaszczytów.
 7. W ramach wspólnoty współpracujemy ze sobą wcielając w życie prawdziwą miłość.
  Dlatego nie narzucamy innym siebie i swoich opinii, nie zmuszamy, nie wprowadzamy poczucia lęku czy zagrożenia. Wymagamy jednak przestrzegania zasad wiary i moralności Kościoła Katolickiego oraz reguł i zasad wspólnoty.
 8. Zdając sobie sprawę ze swych niedoskonałości dbamy o regularne życie sakramentalne: Eucharystia, spowiedź oraz osobistą relację z Bogiem wyrażaną codzienną modlitwą.
 9. Jesteśmy świadomi swego miejsca w Kościele, a co za tym idzie zadania, jakie mamy w nim spełnić. Wspólnota jest miejscem rozwoju duchowego, wsparcia, motywacji, jak również służenia swoimi talentami. Naszą posługę traktujemy w sposób odpowiedzialny, na poziomie najwyższym, na jaki nas stać, ze świadomością, że służymy samemu Bogu i bliźniemu.
 10. Wspólnota jest otwarta na wszystkich chcących uwielbiać Boga w Trójcy Jedynego, w jedności z Maryją, zainspirowanych przykładem naszej posługi i przyjmujących do serca z całą powagą powyższe zasady i reguły.