Reguły i zasady

Wspólnoty Przez Jej Serce

 1. Wierzymy, że Bóg kocha nas miłością bezwarunkową.
 2. W odpowiedzi na tą miłość pragniemy uwielbiać Boga.
 3. Naszym wzorem i Mistrzynią życia w uwielbieniu Boga jest Maryja.
 4. Każdego dnia staramy się wzrastać w modlitwie uwielbienia.
 5. Dążymy do stanu, aby uwielbienie stało się naszym stylem życia, a nasze życie świadectwem.
 6. Jako wspólnota przez ciągłą formację w duchu katolickim chcemy wzrastać w jedności z Trójjedynym Bogiem.
 7. Świadomi własnych słabości na wzór Maryi posłusznej Bogu, zachowujemy posłuszeństwo nauce Kościoła Katolickiego, duchownym opiekującym się wspólnotą oraz kierownikom duchowym i spowiednikom.
 8. Wdzięczni Bogu, Najlepszemu Ojcu, za dary i talenty, posługujemy we wspólnocie z miłości do Niego, nie stawiając ponad nią zysków czy zaszczytów.
 9. Do współpracy zapraszamy poprzez przykład własnego życia, wszystkich chcących uwielbiać Boga w Trójcy Jedynego w jedności z Maryją.
 10. W ramach wspólnoty współpracujemy ze sobą wcielając w życie prawdziwą miłość.
  Dlatego nie narzucamy innym siebie i swoich opinii, nie zmuszamy, nie wprowadzamy poczucia lęku czy zagrożenia. Wymagamy jednak przestrzegania zasad wiary i moralności Kościoła Katolickiego oraz reguł i zasad wspólnoty.
 11. Zdając sobie sprawę ze swych niedoskonałości dbamy o regularne życie sakramentalne: Eucharystia, spowiedź oraz osobistą relację z Bogiem wyrażaną poprzez codzienną modlitwę. Bierzemy udział w rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych Wspólnoty.
 12. Jesteśmy świadomi swego miejsca w Kościele, a co za tym idzie zadania, jakie mamy w nim pełnić. Wspólnota jest miejscem rozwoju duchowego, wsparcia, motywacji i miejscem służenia swoimi talentami.
 13. Wszystkie nasze działania zmierzają ku temu, aby Bóg i Maryja byli bardziej znani i kochani,